Family of Splan, THOMAS and Weston, ELIZABETH

Families

Married Husband Splan, THOMAS
Married Wife Weston, ELIZABETH
  Children
 1. Splan, [Living]
 2. Splan, Ann
 3. Splan, Jane
 4. Splan, Samuel (W?)
 5. Splan, Elizabeth
 6. Splan, John
 7. Splan, George
 8. Splan, THOMAS
 9. Splan, Frances
 10. Splan, Richard
 11. Splan, Esther
 12. Splan, William
 13. Splan, Richard