Family of Foisie, LOUIS and Johnson, MARY

Families

Married Husband Foisie, LOUIS
Married Wife Johnson, MARY
  Children
 1. Foisie, [Living]
 2. Foisie, [Living]
 3. Foisie, [Living]
 4. Foisie, [Living]
 5. Foisie, ?Johanna
 6. Foisie, Mary Jane
 7. Foisie, Sarah Anna
 8. Foisie, Emma
 9. Foisie, LENA
 10. Foisie, Joshua
 11. Foisie, Louis John